Proposition för trabtävling med DM 8 oktober

Helen Heinemark - Jojjas Saga

Proposition för Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Östergötland DM i Trabtävling för Ridtravare

Datum: 2022-10-08 Första start: 11:00

Plats: Normlösa Torpa Södergård 1 59693 Skänninge

Tävlings- ledare/ansvarig: Therese Haapalainen, Lennart Nilsson

Domare/Banbyggare: Lennart Nilsson

1. Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Östergötlands Ridtravarförening Hästen/ponnyn måste vara registrerad i Svensk Travsport (ST). Hästar registrerade i motsvarande utländskt travförbund är också startberättigade. Det är tävlingsdeltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske. Hästen ska vara vaccinerad för att få delta.

2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente (TR). Det är tävlingsdeltagarens ansvar att vara väl insatt i bestämmelserna inför varje tävling.

3. Anmälan görs via sms till: 0704949188 (Therese Haapalainen) Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och registreringsnummer och i vilka klasser du vill tävla. Max 3 starter per häst/dag. Ekipaget får starta max 2 starter/gren, 1 start/klass. Anmälningsavgiften betalas till Swish 0704949188 (Therese Haapalainen) senast ons den 5 oktober Anmälningstiden utgår 2022-10-03 Vid för få anmälningar kan tävlingen komma att ställas in.

4. I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista och även att vi kan fotografera dig inne på banan under dagen. För att läsa mer om GDPR finns det information på www.datainspektionen.se

5. Anmälan kan återtas innan 2022-10-03 utan att avgift erläggs. Avanmälan görs via tele till: 0704949188 Efter sista anmälningsdatum kan avgift endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg eller vid förkylningssymtom Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

6. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 2020-10-08.

7. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan, inom 14 dagar, betala en extra avgift på 100 kronor utöver start/anmälningsavgift.

8. Tävlingen sker på grusbana (22 x 46 m), Framridning sker på gräsbana (hage)

9. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Facebooksida Ridtravarföreningen i Östergötland senast 2020-10-13 kl. 21:00

10. Uppstallning finns ej.

11. Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att arrangören inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla tävlingsdeltagare bereds tillfälle att före tävlingen granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

12. Vid frågor kontakta Therese Haapalainen

Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen i Ridtravarföreningen Östergötland

Tävlingsklasser:

Klass: Program        Startavgift:      Efteranmälningsavgift      Priser:

  1    Debutant            200 kr             + 50 kr                   Rosett vid godkänd ritt

  2   (DM) Lätt             250kr              + 50 kr                   Rosett , hederspriser

  3   (DM) Msv             250kr              + 50 kr                   Rosett, hederspriser