Proposition för Hopptävling med DM 24 september

Arrangör: Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Östergötland

Datum: 24 september Första start kl 13:00

Plats: Normlösa Torpa Södergård 1 59693 Skänninge (Normlösa Mantorp)

Tävlingsansvarig: Therese Haapalainen/Evelyn Paar Enqvist

Domare: Agneta Haapalainen

1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente (TR). Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Distrikt Östergötland

2. Hästen/ponnyn måste vara registrerad i Svensk Travsport (ST). Hästar registrerade i motsvarande utländskt travförbund är också startberättigade. Hästen ska ha fullständiga ID-uppgifter (hästpass).

3. Hästen ska vara vaccinerad för att få delta. Hästen ska vara fullt frisk och ska under de senaste veckorna före start inte visat några tecken på smittsam sjukdom. Hästen får inte under de senaste tre veckorna före tävlingens början ha vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller vistats i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit. Hästen får inte givits otillåtna medicinska preparat eller behandlats med otillåten medicinsk behandling före start. Häst skall vara i tävlingsmässigt skick för den aktuella tävlingsnivån.

4. Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att arrangören inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Det är tävling deltagarens ansvar att vara väl insatt i bestämmelserna inför varje tävling, ha skyldighet att se till att denne är medlem och inte tagit otillåtna medicinska preparat.

5. Anmälan görs via: Sms till Therese Haapalainen 0704949188 Ange ditt fullständiga namn, adress och telefonnummer, hästens fullständiga namn och registreringsnummer och vilka klasser du vill tävla i. Max 3 starter per häst/dag. Ekipaget får starta max 2 starter/gren, 1 start/klass. Anmälningsavgiften betalas till Swish 0704949188 (Therese Haapalainen) senast 23 september. Anmälningstiden utgår 21 september.

6. Max antal ekipage dag 30 st, minst antal ekipage dag 10st. Vid för få anmälningar kan tävlingen komma att ställas in.

7. I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista och även att vi kan fotografera dig inne på banan under dagen. För att läsa mer om GDPR finns det information på www.datainspektionen.se

8. Anmälan kan återtas innan ons 21 sep utan att avgift erläggs. Avanmälan görs via sms till: 0704949188 Efter sista anmälningsdatum kan avgift endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlings tillfället.

9. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 20 min innan klass börjar

10. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan, inom 14 dagar, betala en extra avgift på 250kr utöver start/anmälningsavgift.

11. Tävlingen sker på grusbana (22 x 46 m). Framridning sker på gräs. Alla tävlingsdeltagare bereds tillfälle att före tävlingen granska bana och kring miljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykning rätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

12. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på FB senast 22 sep kl 22:00

13. Uppstallning Finns ej

14. Vid frågor kontakta Therese Haapalainen 0704949188

Hjärtligt välkomna önskar Ridtravarföreningen Östergötland 🙂

Tävlingsklasser:

Klass : Höjd/Bedömning Startavgift :         Efteranmälningsavgift :             Priser:

   1    30 clear round               200 kr                    +50  kr                     rosett till felfria ekipage

   2   DM 40 cm Idealtid          250 kr                    +50 kr                   hederspriser till placerade

   3   DM 50 cm Idealtid          250 kr                    +50 kr                   hederspriser till placerade

   4   DM 60 cm A:1A               250  kr                   +50 kr                   hederspriser till placerade

   5   DM 70 cm A:1A               250 kr                    +50 kr                   hederspriser till placerade