Proposition DM i dressyr & tömkörning

Chanette Steen - Edolles Lina

 

Proposition för Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Östergötland DM Dressyr, DM Tömkörning för Ridtravare

 Datum:2022-09-04 Första start: 11:00 Plats: Järktorpet Rejmyre Mobil till Jessica 0706145477

Tävlings- ledare/ansvarig: Therese Haapalainen Dressyrdomare: Cecilia Hansson

 1. Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Östergötlands Ridtravarförening Hästen/ponnyn måste vara registrerad i Svensk Travsport (ST). Hästar registrerade i motsvarande utländskt travförbund är också startberättigade. Det är tävlingsdeltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske. Hästen ska vara vaccinerad för att få delta.

 2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente (TR). Det är tävlingsdeltagarens ansvar att vara väl insatt i bestämmelserna inför varje tävling.

3. Anmälan görs via sms, betalningen med swish till: 0704262088 (Evelyn Paar Enqvist) Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och registreringsnummer och i vilka klasser du vill tävla. Max 3 starter per häst/dag. Ekipaget får starta max 2 starter/gren, 1 start/klass.  Anmälningstiden och betalning utgår 2022-08-28 Vid för få anmälningar kan tävlingen komma att ställas in .

 4. I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista och även att vi kan fotografera dig inne på banan under dagen. För att läsa mer om GDPR finns det information på www.datainspektionen.se

5. Anmälan kan återtas innan 2022-08-28 utan att avgift erläggs. Avanmälan görs via tele till: Evelyn 0704262088 Efter sista anmälningsdatum kan avgift endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg eller vid förkylningssymtom Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

6. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 2022-08-31.

7. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan , inom 14 dagar, betala en extra avgift på 100 kronor utöver start/anmälningsavgift.

8. Tävlingen sker på grusbana 20x40,  framridningen sker på gräsvall

9. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Facebooksida Ridtravare i Östergötland senast 2022-09-01 kl. 18:00

10. Uppstallning finns ej, enklare fika, toalett finns

11. Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att arrangören inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla tävlingsdeltagare bereds tillfälle att före tävlingen granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.  

12. Vid frågor kontakta Jessica Gahnström 0706145477

Hjärtligt välkomna önskar Ridtravarföreningen Östergötland

Tävlingsklasser:                  Startavgift:    Efteranmälningsavg      Priser:

DM Tömkörning skritt 2020       250 kr         +50 kr               Rosett, hederspriser

DM  Tömkörning trav 2022        250 kr         + 50 kr              Rosett, hederpriser

Pay and ride: E:0 2020             170 kr          + 50 kr  Rosett vid godkänd ritt finns att köpa 30 kr

DM D:1 2020                            250 kr          + 50 kr              Rosett, hederspriser

DM C:1 2020                            250 kr          + 50 kr              Rosett, hederspriser

DM B:1 2020                            250 kr          + 50 kr              Rosett, hederspriser

DM A:1 2020                            250 kr          + 50 kr              Rosett, hederpriser