Emma Heinemark - Starmaid

Du blir medlem i Ridtravarföreningen Östergötland genom att betala in medlemsavgiften till bankgiro 176-0214 och skicka ett mail med namn, adress och mobilnummer till distrikt-ostergotland@telia.com 

Medlemsavgift för 2022 är 200 kr för enskild medlem eller 300 kr för familj som bor på samma adress 🙂