Ryttarmedd o startlista 2 juni

Ryttarmeddelande till hoppning & trabtävling 2 juni

Vägbeskrivning; från Mantorps travbana så kör mot Skänninge, ta av mot Normlösa 5, kör 4 km och  sväng till höger vid det rosa huset och följ vägen över gärdet. Det finns skyltar från Normlösa, telefon  till Therese 070-4949188.

-Anmäl dig i sekretariatet vid ankomst.

-Urlastning i träns.

-Framridning/framhoppning på anvisad plats, broddar tillåtet.

-Gemensam genomgång av trabbanan kl 9,45.

-Första start ca kl 10,00.

-Prisutdelning mellan varje klass.

-Lättare servering finns.

-Ryttarna äger rätt att granska tävlingsbanan och kringmiljö innan ritt och själva avgöra om de vill  starta under rådande förhållanden annars gäller fri strykningsrätt med återbetalda avgifter.

-Ryttare deltar på egen risk vilket innebär att föreningen inte har någon försäkring, se därför över din  olycksfall- och ansvarsförsäkring.

 

Startlista

Trab 

Domare: Lennart Nilsson

 

Lätt klass

7 starter, 3 placerade.

 

Therese Haapalainen - Spellout

Hilma Lind - FjeldStjärn

Emilia Thörnholm - Lill Einar

Evelyn Paar-Enqvist - Hemlo

Carina Eriksson - Do It komp

Agneta Haapalainen - Cesar Hörsta

Therese Happalainen - Fulmine

 

Pay ´n trab 

 

Eivor Hagström - Leista

Lina Hagström - Gandalf

Madeleine Edlund-Gustavsson - FjeldStjärn

 

Hoppning 

Domare: Agneta Haapalainen

 

40 cm

5 starter, 2 placerade

 

Hilma Lind - Cesar Hörsta

Emilia Thörnholm - Lill Einar

Carina Eriksson - Do It Komp

Therese Haapalainen - Fulmine

Hilma Lind - FjeldStjärn