Propp dressyr

Proposition dressyr 9 augusti.

 1.Läs först allmän info.

 2. Efteranmälan mottages i mån av plats fram till 1 timme före klassens först start mot en extra avgift  om 100 kr/start + ordinarie avgift, betalas kontant eller via Swish. Efteranmälningar startar alltid först i klassen.

 3. Tävlingen hålls utomhus på fibersand, banan är 100 x 80 m, uppdelad på 2 st 40 x 20 m- banor.

 4.Framridning sker utomhus på bana med fibersand 70 x 30 m.

 5.Max 3 starter per häst/dag, max 2 starter per ekipage/gren. Via få starter kan klasser komma att slås  ihop, ekipagen tävlar då mot varandra med procenten. 

 6.Starterna är begränsade till 40 st per bana. Reservlista upprättas efter att ordinarie platser fyllts.  Anmäld som ej betalat sin faktura den 26 juli hamnar sist på reservlistan.

 7.Klasser:  Avgift: 250 kr/start 

 E:1  D:0  D:1  C:1  B:1  A:1

Segertäcke, rosett och hederpris till alla klassvinnare.

Rosett och hederspris till övriga placerade.

Domare: Ellinore Hjalmarsson och Lena Adolfsson

 

Ryttare deltar på egen risk vilket innebär att föreningen inte har någon

försäkring, se därför över din olycksfall- och ansvarsförsäkring.

Ryttarna äger rätt att granska tävlingsbanan och kringmiljö innan ritt och

själva avgöra om de vill starta under rådande förhållanden annars gäller fri

strykningsrätt med återbetalda avgifter.

Propp trab

Proposition trab 10 augusti

1. Läs först allmän info.

2.Efteranmälan mottages i mån av plats fram till 1 timme före klassens först start mot en extra avgift  om 100 kr/start + ordinarie avgift, betalas kontant eller via Swish. Efteranmälningar startar alltid först i klassen.

3.Tävlingen hålls utomhus på fibersand, 70 x 30 m.

4.Framridning sker utomhus på bana med fibersand 100 x 80 m.

5.Max 3 starter per häst/dag, max 2 starter per ekipage/gren. Via få starter kan klasser komma att slås  ihop, ekipagen skiljs då åt genom straffpoäng och ev tid.

6.Klasser: lätt trab, msv trab  Avgift: 250 kr/start 

Obs! Kvalificiering krävs för att starta msv. Maila intyg/resultat till distrikt-ostergotland@telia.com

Segertäcke, rosett och hederpris till klassvinnare.

Rosett och hederpris till övriga placerade.

Banbyggare/domare: Lennart Nilsson

 

Ryttare deltar på egen risk vilket innebär att föreningen inte har någon

försäkring, se därför över din olycksfall- och ansvarsförsäkring.

Ryttarna äger rätt att granska tävlingsbanan och kringmiljö innan ritt och

själva avgöra om de vill starta under rådande förhållanden annars gäller fri

strykningsrätt med återbetalda avgifter

Propp hoppning

Proposition hoppning 11 augusti

1. Läs först allmän info.

2. Efteranmälan mottages i mån av plats fram till 1 timme före klassens först start mot en extra avgift  om 100 kr/start + ordinarie avgift, betalas kontant eller via Swish. Efteranmälningar startar alltid först i  klassen.

3. Tävlingen hålls utomhus på fibersand, 70 x 30 m.

4.Framridning och framhoppning sker utomhus på bana med fibersand 100 x 80 m.

5. Max 3 starter per häst/dag, max 2 starter per ekipage/gren. Via få starter kan klasser komma att slås  ihop, ekipagen skiljs då åt genom antal fel och tid.

6.Klasser Avgift: 200 kr/start

40 cm (endast grundomgång) stilbedömning

50 cm (endast grundomgång) stilbedömning

60 cm (endast grundomgång) stilbedömning

70 cm bedömning A/A:0

80 cm bedömning A/A:0

90 cm bedömning A/A:0

 

Domare: Emma Tilly

Obs! Kvalificiering krävs för att rida omhoppning 70-90 cm. Maila intyg/resultat till distrikt-ostergotland@telia.com

Segertäcke, rosett och hederpris till klassvinnare.

Rosett och hederpris till övriga placerade.

 

Ryttare deltar på egen risk vilket innebär att föreningen inte har någon

försäkring, se därför över din olycksfall- och ansvarsförsäkring.

Ryttarna äger rätt att granska tävlingsbanan och kringmiljö innan ritt och

själva avgöra om de vill starta under rådande förhållanden annars gäller fri

strykningsrätt med återbetalda avgifter.