Möte/föreläsning

Svenska Ridtravarförbundet

Allmänt medlemsmöte med föreläsning.

Välkomna på allmänt medlemsmöte för Svenska Ridtravarförbundet lördag den 14/10 kl.16.20 hos Skogslottens Ryttarförening i Norrköping.
http://www.skogslottenrf.se/Foreningen/Vagbeskrivning/

Föredragningslista:
1. Mötet öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6. Beslut om stadgeändring angående ny dagordning vid förbundets årsmöten
7. Mötets avslutande

Innan mötet bjuds ni på en föreläsning av Johanna Lassnack från Ryttarinspiration.
Se mer:
http://www.ryttarinspiration.se/föreläsning-24834155
Föreläsningen börjar kl. 14:00 och håller på i ca 2 timmar, kom i god tid.
OBS! Max antal platser.
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Skogslottens Ryttarförening och Ridtravarförbundet så det kommer att vara blandad publik.

Tänk på att det är distriktsföreningarna som är medlemmar i förbundet och inte du som person. 1 medlem/distriktsförening för dess talan på mötet och det bör inte vara den personen som är med i förbundsstyrelsen.
Anmälan absolut senast 25/9 till info@ridtravare.com
Skriv namn och distriktsförening i anmälan.
Ange om du kommer på föreläsningen, mötet eller båda.
Välkomna!