Emma Heinemark - Starmaid

Du blir medlem hos oss genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 176-0214 samt maila ditt namn, adress, mail-adress och telefonnr till distrikt-ostergotland@telia.com

Medlemsavgiften för 2019 är 200 kr för enskild medlem eller 300 kr för familj som bor på samma adress.

Medlemsavgiften gäller från 1 januari till 31 december.