Emma Heinemark - Starmaid

Du blir medlem hos oss genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 176-0214 samt maila ditt namn, adress, mail-adress och telefonnr till distrikt-ostergotland@telia.com

Medlemsavgiften för 2018 är 250 kr/medlem, betalar du nu så är du medlem resten av 2017 samt hela 2018!

Medlemsavgiften gäller annars från 1 januari till 31 december.