Ridtravarföreningen Östergötland är föreningen för dig som rider varm- eller kallblodig travhäst eller ponnytravare. Vi är anslutna till Svenska Ridtravarförbundet som bildades 2003 och som verkar för att höja travarens status som ridhäst.

 

  • Ordförande Therese Haapalainen

  • Sekreterare Anna Broberg

  • Kassör Helén Heinemark

  • Ledamot Evelyn Paar-Enqvist

  • Ledamot Lennart Nilsson

  • Ledamot Chanette Steen

  • Suppleant Anki Anesvärd

  • Suppleant & ungdomsrepresentant Ellinor Edlund Gustavsson